Kompletní realizace obnovy krytu pozemní komunikace, parkovacích pruhů a sjezdů/vjezdů na přilehlé parcely v ulici Zlatý kopec v úseku mezi ulicemi Polední a Dlouhá v pražských Zdibech. Provedena byla také sanace podkladních vrstev vozovky technologií recyklace za studena a obnova stávajících silničních obrub.