Kompletní realizace podkladních vrstev vozovky a místních komunikací technologií recyklace za studena v místě s příměsí směsných hydraulických silničních pojiv a aditiv včetně následné pokládky asfaltových směsí po výstavbě nových kanalizačních řadů.

 

Kompletní realizace podkladních vrstev vozovky a místních komunikací technologií recyklace za studena v místě s příměsí směsných hydraulických silničních pojiv a aditiv včetně následné pokládky asfaltových směsí po výstavbě nových kanalizačních řadů.