Jsme česká rodinná firma.
Realizujeme komplexní dodávky staveb a jejich rekonstrukce.

Historie

Základy společnosti POHL cz, která ve svém názvu nese jméno svého zakladatele a majitele Ing. Petra Pohla, byly položeny v roce 1990. Na počátku svého působení na stavebním trhu se firma soustředila na realizace a rekonstrukce podzemních staveb v Praze a blízkém okolí. V rámci svého rozvoje pak postupně rozšířila svou územní i odbornou působnost tak, že je v současné době schopna zajistit realizace i rozsáhlých staveb ve všech regionech České republiky.

Profil

POHL cz provádí komplexní dodávky pozemních, inženýrských, vodohospodářských a podzemních, dopravních staveb a rekonstrukce
stávajících objektů. Mezi stálé klienty společnosti patří řada privátních investorů, tak i měst a obcí.

Strategie a vize

Klademe důraz na spokojenost klientů, podporujeme vysokou kvalifikovanost zaměstnanců a ctíme dobré mezilidské vztahy stavějící na rodinné atmosféře. Společnost POHL cz za více , než 30 let existence potvrdila svou stabilitu a stala se tradičním dodavatelem stavebních prací na českém trhu.

Naším dlouhodobým cílem je trvalý rozvoj společnosti a upevnění jejího místa na stavebním trhu.

Vedení společnosti

Dozorčí rada

Zaměstnanci

Ekonomické informace

Společnost POHL cz, a.s. je středně velká stavební společnost zaměstnávající v hlavním pracovním poměru přes 290 zaměstnanců. Všechny ekonomické informace o společnosti naleznete na www.justice.cz nebo kontaktujte Ing. Alenu Kukrechtovou (Tel: +420 775 118 513).

Etický kodex

Společnost POHL cz, a.s. si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a jejím cílem je vytváření férového obchodního prostředí. Vynakládá tedy veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního i neetického jednání, velký význam je přikládán rovněž ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost POHL cz, a.s. proto přijala Etický kodex, jehož pravidly se všichni její zaměstnanci řídí. Dodržování těchto pravidel je pak požadováno rovněž po obchodních partnerech společnosti v rámci plnění povinností ze vzájemných smluvních vztahů. Kromě zmíněného Etického kodexu jsou pak dodržovány rovněž principy a zásady stanovené kodexem Hospodářské Komory České republiky, jíž je společnost POHL cz, a.s. členem.

icoSipkaRightLink
Hlášení podnětů
Veškerá porušení pravidel obsažených v Etickém kodexu nám prosím sdělte prostřednictvím etické linky (etickykodex@pohl.cz). Každý podnět bude důkladně prošetřen.

Integrovaný systém managementu

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se standardy norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů, včetně vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů.
Společnost svou politikou integrovaného systému deklaruje koncepci a vizi rozvoje zaměřené hlavně na neustálé zlepšování obchodních a ekonomických výsledků, uspokojování přání a potřeb zainteresovaných stran, péči o dobré jméno společnosti a odborný růst svých zaměstnanců.