2.5.2018

Dokončení stavby Dynex

Na konci dubna 2018 předala společnost POHL cz, a.s. investorovi dokončenou stavbu nového provozně-administrativního centra Dynex. Stavba je situována ve stávajícím areálu společnosti, na místě původního […]
24.10.2017

Předání části stavby Centrála Toptrans

V pátek 20.10.2017 předala společnost POHL cz, a.s. investorovi první část stavby s názvem Centrála Top Trans. Jedná se o skladovou halu a k ní přilehlé […]
8.9.2017

Dokončení stavby Domov pro seniory Kaplice

V pátek 8.9.2017 dokončila společnost POHL cz, a.s. rekonstrukci a přístavbu nového domova pro seniory v jihočeské Kaplici. Obyvatelé se do svého nového domova začnou stěhovat […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

předseda představenstva


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Most Opatovice nad Labem

  Objednatel: Elektrárny Opatovice a.s. Dokončení: 2016 Most je umístěn na komunikaci propojující Elektrárnu Opatovice s přilehlou skládkou popílku. Jednalo se o demontáž stávajícího mostního provizoria výsuvem, […]
 • Kabelový tunel Smíchov (vč. Tryskových injektáží)

  Objednatel: NAVATYP a.s. Dokončení 2008 Stavba je součástí strategického energetického propojení transformoven 110/22 kV Karlov a 110/22 kV Smíchov. Klasická ražba tunelu v písčitojílových hlínách a […]
 • III/2724 Přerov n. Labem – střed

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, provedena vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná vrstva – asfaltový […]
 • ČOV Domažlice, Čistá Berounka – etapa II podprojekt D

  Objednatel: SMP CZ, a.s. Dokončení 2013 Jedná se o intenzifikaci a kompletní rekonstrukci stavební části mechanicko-biologické ČOV Domažlice s kapacitou pro 34 000 EO.
 • Revitalizace areálu ALUFIX Bohemia

  Objednatel: ALUFIX Bohemia, spol. s.r.o. Dokončení: 2018 Projekt řeší demolici stávajících objektů v areálu původního zemědělského družstva spojenou s výstavbou výrobní haly, elektropřípojku včetně trafostanice a […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti