24.3.2021

Městská sportovní hala Krašovská

11. března 2021 započala stavba nové sportovní víceúčelové haly Krašovská se zázemím, restaurací a vlastním parkovištěm. Hala je umístěna na okraji města v těsném sousedství areálu […]
1.12.2020

Proražení na KT Karlín

30.11.2020 se stroji ALPINE MINER AM50, pod vedením našich zkušených kolegů, podařilo prokousat až na konec více jak 209 metrů dlouhého tunelu, kde už čekali zástupci […]
1.10.2020

Dokončení stavby ZŠ Beroun – Závodí

Společnost POHL cz, a.s., ve spolupráci se společností Metrostav, a.s. dokončila začátkem září 2020 přístavbu základní školy Beroun – Závodí. Přístavba má železobetonový nosný systém vyplněný […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

majitel společnosti


Podrobnosti o společnosti
parallax background
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Protipovodňová opatření lokality Svrčovec

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2013 Jedná se o soubor stavebních a technologických opatření, které mají za úkol ochránit lokalitu Svrčovec – obec Dolany, Plzeňský […]
 • D35 Opatovice – Časy (mosty – SO 213,214,224)

  Objednatel: STRABAG, a.s. – o.z Praha Dokončení: 2021 Mostní objekt se nachází na nově budované dálnici D35 a leží v katastrálním území Dolní Ředice. Účelem mostu […]
 • Otický příkop

  Objednatel: Město Opava Dokončení 2009 Realizovaná stavba řešila zkapacitnění stávajícího koryta na převedení stoleté vody, záhozy, dlažby a zdivo z lomového kamene, výměnu přístupových mostků a […]
 • Oprava jámy v KT Pražačka – K15

  Objednatel: PREdistribuce, a.s. Dokončení: 2020 Projekt řeší sanaci poškozených konstrukcí stávající podzemní technologické šachty K15 KT Pražačka a Š12 KT Žižkov, které jsou spojenými šachtami jmenovaných […]
 • Kanalizace a ČOV Veletov

  Objednatel: Obec Veletov Dokončení: 2018 Předmětem zakázky byla výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Výstavbou navrhované ČOV s napojením na novou kanalizaci je zajištěna kvalita povrchových vod […]
 • Úpravna vody Nová Ves – rekonstrukce technologické části a ASŘ

  Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. Dokončení: 2020 S kapacitou 2 200 litrů za sekundu se jedná o druhou největší úpravnu vody společnosti SmVaK Ostrava a největší úpravnu […]
 • NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy

  Objednatel: Národní památkový ústav Dokončení: 2016 Jednalo se o odbornou (z hlediska památkového) komplexní opravu a rehabilitaci severní části 2. patra, jejímž cílem byla celková stavebně-technická, […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti