19.6.2018

Dokončení stavby ALUFIX Bohemia

V polovině června 2018 předala společnost POHL cz, a.s. investorovi dokončenou stavbu výrobní a skladovací haly. Projekt řešil demolici stávajících objektů v areálu původního zemědělského družstva […]
2.5.2018

Dokončení stavby Dynex

Na konci dubna 2018 předala společnost POHL cz, a.s. investorovi dokončenou stavbu nového provozně-administrativního centra Dynex. Stavba je situována ve stávajícím areálu společnosti, na místě původního […]
24.10.2017

Předání části stavby Centrála Toptrans

V pátek 20.10.2017 předala společnost POHL cz, a.s. investorovi první část stavby s názvem Centrála Top Trans. Jedná se o skladovou halu a k ní přilehlé […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

předseda představenstva


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • ČSOV Vinoř – Praha 9, Štěpánská

  Objednatel: PVS a.s Dokončení: 2017 Jednalo se o výstavbu nové kanalizační stoky DN 400, úpravu stávající čerpací stanice odpadních vod v ul. Štěpánovská, výstavbu nové ČSOV […]
 • Návštěvnické centrum Srní

  Objednatel: Správa Národ. parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, p.o. – Správa firmy Dokončení: 2015 Návštěvnické centrum: Jednopodlažní částečně podsklepený pasivní dům o zastavěné ploše 297 […]
 • Protipovodňová opatření Předenice

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2013 Jedná se o úpravu a zkapacitnění Předenického potoka v rámci protipovodňových opatření v celkové délce 0,7085 km. Z toho: […]
 • Jičínka km 10,950 – 11,400

  Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Dokončení 2015 Jedná se o zvýšení protipovodňové ochrany města Nový Jičín – část Žilina. V rámci navržených opatření byly vybudovány betonové […]
 • Kanalizace a ČOV Veletov

  Objednatel: Obec Veletov Dokončení: 2018 Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Výstavbou navrhované ČOV s napojením na novou kanalizaci bude zajištěna kvalita povrchových vod […]
 • Gymnázium Hostivice – rekonstrukce gymnázia

  Objednatel: Středočeský kraj Dokončení: 2012 Projekt řešil rekonstrukci bývalé základní školy, která nyní slouží jako gymnázium pro 400 studentů. V objektu vznikly nové učebny a ostatní […]
 • JOKEY Mochov – přístavba výrobní haly

  Objednatel: JOKEY Praha CZ, a.s. Dokončení: 2018 Projekt spočívá ve výstavbě (přístavbě) výrobní haly, která je situována do výklenku již existujících budov v uzavřeném areálu společnosti. […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti