16.10.2019

Zahájení ražby – Hradební stoka

Dne 14.10.2019 se naše „bestie“ zakousla do prvního metru ražby Hradební stoky na Florenci. V následujících měsících jí čeká více jak padesátimetrová cesta, kterou prorazí novou […]
5.9.2019

Předání stavby ZŠ Šimanovská

2.9.2019 jsme předali investorovi stavbu s názvem „Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská“. Přístavba je situována do dvora a bezprostředně navazuje na stávající budovu školy tak, […]
5.9.2019

Slavnostní otevření ZŠ Kněžmost

První školní den, tedy 2.9.2019 jsem se zúčastnili slavnostního otevření nové přístavby ZŠ Kněžmost, kterou jsme postavili společně se společností ELEKTRO-HAJZLER Group CZ s.r.o. Jedná se […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

majitel společnosti


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Jabkenice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV

  Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Dokončení: 2019 Předmětem prací je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Jabkenice. Součástí projektu je demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV […]
 • Výstavba expozice Noční nokturnárium v podzemí ZOO a BZ města Plzně

  Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace Dokončení 2012 Jedná se o kompletní rekonstrukci podzemních prostor stávající ražené štoly v pískovci vč. novostaveb v […]
 • Protipovodňová opatření Předenice

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2013 Jedná se o úpravu a zkapacitnění Předenického potoka v rámci protipovodňových opatření v celkové délce 0,7085 km. Z toho: […]
 • II/280 Březno – kř. s III/2805 (u Písečného rybníka)

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Předmětem zakázky byla oprava silnice II. třídy, mezi obcemi Březno a Domousnice. Bylo provedeno frézování živičných vrstev v tl. 50 mm […]
 • Ušovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2011 Vodohospodářská stavba roku 2011 Oprava zakryté části toku v délce 581 m. Oprava otevřené části toku 222 m. Oprava […]
 • Přístavba MŠ a ZŠ Husinec – Řež

  Objednatel: Obec Husinec Dokončení: 2016 Jedná se o přístavbu stávajícího objektu základní a mateřské školy o třídu mateřské školy včetně zázemí (šatny, sociální a skladové zázemí […]
 • Kabelový tunel Smíchov (vč. Tryskových injektáží)

  Objednatel: NAVATYP a.s. Dokončení 2008 Stavba je součástí strategického energetického propojení transformoven 110/22 kV Karlov a 110/22 kV Smíchov. Klasická ražba tunelu v písčitojílových hlínách a […]
 • Suchá nádrž Jelení

  Objednatel: Povodí Odry, státní podnik Dokončení: 2018 Jedná se o realizaci retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti