10.4.2019

iKariéra na stavební fakultě ČVUT

9.4.2019 jsme se zúčastnili veletrhu iKariéra na stavební fakultě ČVUT. Kdo se u nás zastavil, neprohloupil….mohl si u nás dát kávu, studený nápoj, sušenku…a také si […]
31.1.2019

Unikátní malby a oltářní desky ve Strakonicích

Na konci roku 2018 se na naší stavbě s názvem „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ našly unikátní barokní malby z 18. […]
18.10.2018

1 NP – Javorová čtvrť – obj. C

V říjnu 2018 vykoukl monolitický skelet stavby BD Javorová čtvrť – objekt C nad úroveň terénu. Vzhledem k tomu, že je objekt podsklepen v celém rozsahu jedním […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

majitel společnosti


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • III/2724 Přerov n. Labem – střed

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, provedena vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná vrstva – asfaltový […]
 • Obnova mostu v areálu ČOV Plzeň

  Objednatel: Vodárna Plzeň Dokončení: 2018 Předmětem zakázky byla rekonstrukce mostního ocelového objektu o dvou polích, každého o rozpětí 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dva shodné ocelové […]
 • Centrála TOPTRANS – Praha Hostivař

  Objednatel: Toptrans EU Dokončení: 2018 Jednalo se rekonstrukci a přístavbu stávající haly, rekonstrukci a nástavbu patra administračního centra a rekonstrukci přilehlé dopravní infrastruktury.
 • Vybudování kabelového tunelu SLÁVIA (úsek SŽDC – Slávia)

  Objednatel: PREdistribuce, a.s. Dokončení 2012 Projekt řešil prodloužení tunelu Bohdalec, který je určen pro vedení kabelů 110 kV a 22 kV. Niveleta dna tunelu je v […]
 • Přístavba ZŠ Kněžmost

  Objednatel: Obec Kněžmost Dokončení: 2018 Projekt spočívá v přístavbě budovy základní školy (dva školní pavilony). Tyto objekty budou navzájem propojeny spojovacím krčkem, ve kterém bude hlavní […]
 • Rekonstrukce kongresového sálu UK FTVS

  Objednatel: Univerzita Karlova, FTVS Dokončení: 2019 Předmětem zakázky bylo provedení rekonstrukce bývalého přednáškového sálu a jeho přestavba na víceúčelový univerzální sál, který nyní slouží hlavně jako […]
 • Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy ETAPA 0007 – Troja, část 17

  Objednatel: SKANSKA a.s. Divize pozemní stavitelství Dokončení 2010 Součástí díla bylo vybudování a rekonstrukce osmihradidlových komor DN 300 – DN 2100, přeložka kanalizace DN 400 v […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti