25.6.2020

Nová posila na KT Karlín

Společnost POHL cz, a.s., začátkem června 2020 spustila do hlubin KT Karlín svoji novou posilu. Jedná se o stroj ALPINE MINER AM 50. Spouštění do hloubky […]
21.5.2020

Stavba DRONET v plném proudu

Společnost POHL cz, a.s., jako partner ve sdružení se společností Geosan group, a.s., realizuje v Plzni na Světovaru moderní robotické centrum v celkové hodnotě zakázky přesahující […]
7.5.2020

Dokončení stavby ČOV Jabkenice

Na konci dubna 2020 dokončila společnost POHL cz, a.s. rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Jabkenice. Součástí projektu byla demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV a odstranění komunikací […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

majitel společnosti


Podrobnosti o společnosti
parallax background
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • III/0066 Hostouň – rekonstrukce mostu

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Demolice původního mostu tvořeného šikmou mostní konstrukcí a 1 poli (šikmé) světlosti 3,3 m se spřaženou ocelovo-betonovou mostovkou. Úprava komunikace kategorie […]
 • Kanalizace a ČOV Veletov

  Objednatel: Obec Veletov Dokončení: 2018 Předmětem zakázky byla výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Výstavbou navrhované ČOV s napojením na novou kanalizaci je zajištěna kvalita povrchových vod […]
 • Otický příkop

  Objednatel: Město Opava Dokončení 2009 Realizovaná stavba řešila zkapacitnění stávajícího koryta na převedení stoleté vody, záhozy, dlažby a zdivo z lomového kamene, výměnu přístupových mostků a […]
 • Ušovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2011 Vodohospodářská stavba roku 2011 Oprava zakryté části toku v délce 581 m. Oprava otevřené části toku 222 m. Oprava […]
 • Dřevařský pavilon

  Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Dokončení: 2015 Jedná se o novostavbu školní budovy v těsném sousedství stávající budovy Lesnické a dřevařské fakulty. Náplně jednotlivých podlaží […]
 • Vybudování kabelového tunelu SLÁVIA (úsek SŽDC – Slávia)

  Objednatel: PREdistribuce, a.s. Dokončení 2012 Projekt řešil prodloužení tunelu Bohdalec, který je určen pro vedení kabelů 110 kV a 22 kV. Niveleta dna tunelu je v […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti