24.10.2017

Předání části stavby Centrála Toptrans

V pátek 20.10.2017 předala společnost POHL cz, a.s. investorovi první část stavby s názvem Centrála Top Trans. Jedná se o skladovou halu a k ní přilehlé […]
8.9.2017

Dokončení stavby Domov pro seniory Kaplice

V pátek 8.9.2017 dokončila společnost POHL cz, a.s. rekonstrukci a přístavbu nového domova pro seniory v jihočeské Kaplici. Obyvatelé se do svého nového domova začnou stěhovat […]
4.9.2017

Slavnostní předání nové budovy ZŠ Hovorčovice

První den nového školního roku byl na ZŠ Hovorčovice zahájen slavnostně. Právě s prvním ranním zvoněním zde starosta obce Jiří Novák, slavnostně přestřihl pásku na nové […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

předseda představenstva


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Suchá nádrž Loděnice

  Objednatel: Povodí Odry, státní podnik Dokončení: 2018 Jedná se o realizaci retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce […]
 • Rekonstrukce mostu I/67 Karviná

  Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Dokončení: 2016 Rekonstrukce silničního mostu I/67 Karviná, most. ev. č. 67-013, který převádí silnici I/67 přes železniční trať. Jedná se […]
 • ČOV Domažlice, Čistá Berounka – etapa II podprojekt D

  Objednatel: SMP CZ, a.s. Dokončení 2013 Jedná se o intenzifikaci a kompletní rekonstrukci stavební části mechanicko-biologické ČOV Domažlice s kapacitou pro 34 000 EO.
 • Přístavba MŠ a ZŠ Husinec – Řež

  Objednatel: Obec Husinec Dokončení: 2016 Jedná se o přístavbu stávajícího objektu základní a mateřské školy o třídu mateřské školy včetně zázemí (šatny, sociální a skladové zázemí […]
 • Otický příkop

  Objednatel: Město Opava Dokončení 2009 Realizovaná stavba řešila zkapacitnění stávajícího koryta na převedení stoleté vody, záhozy, dlažby a zdivo z lomového kamene, výměnu přístupových mostků a […]
 • Výstavba kabelových kanálů v TR ZÁPAD, Praha 5 – Motol

  Objednatel: PREdistribuce, a.s. Dokončení 2014 V areálu rozvodny se nacházejí 2 větve kabelových kanálů o délkách 71,6 m a 72,5 m vedoucí k vlastní budově transformovny […]
 • Centrála TOPTRANS – Praha Hostivař

  Objednatel: Toptrans EU Dokončení: 2018 V květnu 2017 zahájila naše společnost novou stavbu s názvem Centrála Toptrans. Jedná se rekonstrukci a přístavbu stávající haly, nástavbu patra […]
 • Kanalizace a ČOV v obci Štěpánkovice

  Objednatel: KONEKO, spol. s r.o. Dokončení 2009 Stavba Moravskoslezkého kraje 2011 Stavba čistírny odpadních vod pro 2950 obyvatel a 1 km kanalizačních stok. Objekt ČOV tvoří […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti