19.7.2017

Zahájení novostavby provozně-administrativní budovy DYNEX

V sobotu 21.1.2017 společnost POHL cz, a.s. slavnostně předala investorovi dokončenou stavbu "Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice - III. etapa". Výstavba spočívala v rekonstrukci podkrovních prostor, kde vzniklo šest nových učeben pro běžnou i odbornou výuku a nový školní sál - aula, který bude využíván pro koncerty, taneční přípravu a jiné školní akce.
19.7.2017

1. Základní škola Dobříš – zahájení rekonstrukce

V sobotu 21.1.2017 společnost POHL cz, a.s. slavnostně předala investorovi dokončenou stavbu "Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice - III. etapa". Výstavba spočívala v rekonstrukci podkrovních prostor, kde vzniklo šest nových učeben pro běžnou i odbornou výuku a nový školní sál - aula, který bude využíván pro koncerty, taneční přípravu a jiné školní akce.
5.6.2017

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Brno, Dvorského – překročení milníku

V sobotu 21.1.2017 společnost POHL cz, a.s. slavnostně předala investorovi dokončenou stavbu "Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice - III. etapa". Výstavba spočívala v rekonstrukci podkrovních prostor, kde vzniklo šest nových učeben pro běžnou i odbornou výuku a nový školní sál - aula, který bude využíván pro koncerty, taneční přípravu a jiné školní akce.
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

předseda představenstva


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • MŠ Rynholec

  Objednatel: Obec Rynholec Dokončení: 2010 Stavební úpravy stávající mateřské školy, spočívající v realizaci nové nadzemní části budovy tříd areálu mateřské školy ( na stávající železobetonové konstrukci […]
 • Protipovodňová opatření Předenice

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2013 Jedná se o úpravu a zkapacitnění Předenického potoka v rámci protipovodňových opatření v celkové délce 0,7085 km. Z toho: […]
 • Jičínka km 10,950 – 11,400

  Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Dokončení 2015 Jedná se o zvýšení protipovodňové ochrany města Nový Jičín – část Žilina. V rámci navržených opatření byly vybudovány betonové […]
 • Štola pod ulicí Vídeňská

  Objednatel: E.ON Servisní, s.r.o. Dokončení 2012 Hloubení dvou šachet profilu 3,5 m x 2,8 m a 4,0 m x 2,8 m a hloubky 3,4 m. Ražba […]
 • Otický příkop

  Objednatel: Město Opava Dokončení 2009 Realizovaná stavba řešila zkapacitnění stávajícího koryta na převedení stoleté vody, záhozy, dlažby a zdivo z lomového kamene, výměnu přístupových mostků a […]
 • Odbahnění rybníka Babylon

  Objednatel: Město Domažlice Dokončení 2011 Stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s odstraněním sedimentu ze zátopové plochy rybníka Babylon – celkem 50 280 m³. […]
 • Africké a asijské expozice zoologické a botanické zahrady města Plzně

  Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace Dokončení: 2010 Stavba 14 objektů, z toho 12 pavilonů „Africké savany“, „Afrického rovníkového pralesa“ a „Africké stepi“ […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti