16.10.2019

Zahájení ražby – Hradební stoka

Dne 14.10.2019 se naše „bestie“ zakousla do prvního metru ražby Hradební stoky na Florenci. V následujících měsících jí čeká více jak padesátimetrová cesta, kterou prorazí novou […]
5.9.2019

Předání stavby ZŠ Šimanovská

2.9.2019 jsme předali investorovi stavbu s názvem „Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská“. Přístavba je situována do dvora a bezprostředně navazuje na stávající budovu školy tak, […]
5.9.2019

Slavnostní otevření ZŠ Kněžmost

První školní den, tedy 2.9.2019 jsem se zúčastnili slavnostního otevření nové přístavby ZŠ Kněžmost, kterou jsme postavili společně se společností ELEKTRO-HAJZLER Group CZ s.r.o. Jedná se […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

majitel společnosti


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Rekonstrukce jízdárny zámku Kozel

  Objednatel: Národní památkový ústav Dokončení: 2017 Jedná se o jednu ze staveb v areálu zámku Kozel. Bývalá jízdárna v současné době slouží jako expozice a sál […]
 • Kanalizační sběrač H prodloužení do Běchovic, etapa 0001 stoka H1

  Objednatel: Hlavní město Praha Dokončení 2015 Vybudování kanalizačního sběrače bezvýkopovou technologií metodou ražené štoly, profil LB3, výrub 3,5m², v celkové délce 857,59 bm. Činnost prováděná hornickým […]
 • Výstavba expozice Noční nokturnárium v podzemí ZOO a BZ města Plzně

  Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace Dokončení 2012 Jedná se o kompletní rekonstrukci podzemních prostor stávající ražené štoly v pískovci vč. novostaveb v […]
 • Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská

  Objednatel: Městská část Praha 14 Dokončení: 2019 Přístavba základní školy je situovaná do dvora, bezprostředně navazuje na stávající budovu školy tak, aby tvořila jeden provozní celek. […]
 • III/27516 Mcely – kř. III/27517a

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Odfrézování živičného krytu v tl. 60 mm, lokální sanace konstrukčních vrstev, asfaltová vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná […]
 • III/2724 Přerov n. Labem – střed

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, provedena vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná vrstva – asfaltový […]
 • Suchá nádrž Loděnice

  Objednatel: Povodí Odry, státní podnik Dokončení: 2018 Jednalo se o realizaci retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti