5.10.2021

Zvláštní cena za inovativní řešení administrativního prostoru

Naše administrativní budova na slavnostním vyhlášení 8. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021 získala ZVLÁŠTNÍ CENU ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ ADMINISTRATIVNÍHO PROSTORU. Slavnostním vyhlášení se uskutečnilo […]
24.3.2021

Městská sportovní hala Krašovská

11. března 2021 započala stavba nové sportovní víceúčelové haly Krašovská se zázemím, restaurací a vlastním parkovištěm. Hala je umístěna na okraji města v těsném sousedství areálu […]
1.12.2020

Proražení na KT Karlín

30.11.2020 se stroji ALPINE MINER AM50, pod vedením našich zkušených kolegů, podařilo prokousat až na konec více jak 209 metrů dlouhého tunelu, kde už čekali zástupci […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

majitel společnosti


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Most Opatovice nad Labem

  Objednatel: Elektrárny Opatovice a.s. Dokončení: 2016 Most je umístěn na komunikaci propojující Elektrárnu Opatovice s přilehlou skládkou popílku. Jednalo se o demontáž stávajícího mostního provizoria výsuvem, […]
 • Oldřišov – kanalizace a ČOV

  Objednatel: Obec Oldřichov Dokončení 2011 Byl vystavěn nový sdružený objekt ČOV pro 1700 EO. Současně se stavbou ČOV probíhal výkop tlakové kanalizace z potrubí 1PE DN […]
 • Revitalizace historického jádra města Slaný

  Objednatel: Město Slaný Dokončení 2011 Stavba roku Středočeského kraje 2012 Tato stavba, která získala ocenění Titul Stavba roku v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012, nebyla […]
 • D35 Opatovice – Časy (mosty – SO 213,214,224)

  Objednatel: STRABAG, a.s. – o.z Praha Dokončení: 2021 Mostní objekt se nachází na nově budované dálnici D35 a leží v katastrálním území Dolní Ředice. Účelem mostu […]
 • III/2724 Přerov n. Labem – střed

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, provedena vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná vrstva – asfaltový […]
 • Obnova mostu v areálu ČOV Plzeň

  Objednatel: Vodárna Plzeň Dokončení: 2018 Předmětem zakázky byla rekonstrukce mostního ocelového objektu o dvou polích, každého o rozpětí 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dva shodné ocelové […]
 • Kanalizace a ČOV Tuchoraz

  Objednatel: Obec Tuchoraz Dokončení: 2020 Předmětem zakázky byla výstavba kanalizace a ČOV včetně doprovodných objektů. Kanalizace má celkovou délku přes 3.700 m. Součástí stavby je i […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti