18.10.2018

1 NP – Javorová čtvrť – obj. C

V říjnu 2018 vykoukl monolitický skelet stavby BD Javorová čtvrť – objekt C nad úroveň terénu. Vzhledem k tomu, že je objekt podsklepen v celém rozsahu jedním […]
25.9.2018

Poklepání základního kamene ZŠ Beroun – Závodí

24.9.2018 jsme měli tu čest poklepat na základní kámen nové stavby „Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí“, kterou začínáme stavět ve spolupráci se společností METROSTAV […]
5.9.2018

Zahájení rekonstrukce kongresového sálu FTVS

V srpnu 2018 jsme zahájili novou stavbu – Rekonstrukce kongresového sálu UK FTVS. Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce dnešního přednáškového sálu a jeho přestavba na víceúčelový […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

předseda představenstva


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Protipovodňová opatření lokality Svrčovec

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2013 Jedná se o soubor stavebních a technologických opatření, které mají za úkol ochránit lokalitu Svrčovec – obec Dolany, Plzeňský […]
 • III/27516 Mcely – kř. III/27517a

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Odfrézování živičného krytu v tl. 60 mm, lokální sanace konstrukčních vrstev, asfaltová vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná […]
 • Oldřišov – kanalizace a ČOV

  Objednatel: Obec Oldřichov Dokončení 2011 Byl vystavěn nový sdružený objekt ČOV pro 1700 EO. Současně se stavbou ČOV probíhal výkop tlakové kanalizace z potrubí 1PE DN […]
 • Revitalizace areálu ALUFIX Bohemia

  Objednatel: ALUFIX Bohemia, spol. s.r.o. Dokončení: 2018 Projekt řešil demolici stávajících objektů v areálu původního zemědělského družstva spojenou s výstavbou výrobní haly, elektropřípojku včetně trafostanice a […]
 • Rekonstrukce mostu I/67 Karviná

  Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Dokončení: 2016 Rekonstrukce silničního mostu I/67 Karviná, most. ev. č. 67-013, který převádí silnici I/67 přes železniční trať. Jedná se […]
 • BD Javorová čtvrť – obj. C

  Objednatel: Central Group, a.s. Dokončení: 2019 Navrhovaný bytový dům ve tvaru „L“ je tvořen dvěma jednoduchými šestipodlažními křídly s ustupujícím/uskočeným posledním podlažím. Objekt má plochou střechu a […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti