18.10.2018

1 NP – Javorová čtvrť – obj. C

V říjnu 2018 vykoukl monolitický skelet stavby BD Javorová čtvrť – objekt C nad úroveň terénu. Vzhledem k tomu, že je objekt podsklepen v celém rozsahu jedním […]
25.9.2018

Poklepání základního kamene ZŠ Beroun – Závodí

24.9.2018 jsme měli tu čest poklepat na základní kámen nové stavby „Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí“, kterou začínáme stavět ve spolupráci se společností METROSTAV […]
5.9.2018

Zahájení rekonstrukce kongresového sálu FTVS

V srpnu 2018 jsme zahájili novou stavbu – Rekonstrukce kongresového sálu UK FTVS. Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce dnešního přednáškového sálu a jeho přestavba na víceúčelový […]
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

předseda představenstva


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Brno, Dvorského

  Objednatel: Statutární město Brno Dokončení: 2018 V rámci rekonstrukce byl starý vodovod v ulici Dvorského z roku 1951 a část vodovodního řadu v ulici Polní od křižovatky […]
 • III/1185 Podlesí, rekonstrukce mostu ev.č. 1185-8

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Demolice původního mostu. Most ev.č. 1185 s monolitickou ŽB základovou deskou, do které jsou vetknuty monolitické ŽB opěry. Mostovku tvoří […]
 • BD Javorová čtvrť – obj. C

  Objednatel: Central Group, a.s. Dokončení: 2019 Navrhovaný bytový dům ve tvaru „L“ je tvořen dvěma jednoduchými šestipodlažními křídly s ustupujícím/uskočeným posledním podlažím. Objekt má plochou střechu a […]
 • Rekonstrukce ZŠ Loděnice

  Objednatel: Obec Loděnice Dokončení: 2017 Projekt spočíval v nástavbě školního objektu, úpravě povrchů v jídelně a stavbě nového schodiště. Svislé konstrukce nástaveb jsou zděné, střech z […]
 • III/27516 Mcely – kř. III/27517a

  Objednatel: KSÚS Středočeského kraje Dokončení: 2015 Odfrézování živičného krytu v tl. 60 mm, lokální sanace konstrukčních vrstev, asfaltová vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná […]
 • Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň

  Objednatel: SMP CZ, a.s. Dokončení 2014 U celkové stavby se jedná o zkvalitnění technologické linky pro úpravu surové vody na vodu pitnou. Součástí stavby bylo mj. […]
 • Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích

  Objednatel: Obec Hovorčovice Dokončení: 2019 Etapa I.: Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků nacházejících se podél obou stran silnice třetí třídy III/2438. Přechody pro chodce budou nově […]
 • ČOV Domažlice, Čistá Berounka – etapa II podprojekt D

  Objednatel: SMP CZ, a.s. Dokončení 2013 Jedná se o intenzifikaci a kompletní rekonstrukci stavební části mechanicko-biologické ČOV Domažlice s kapacitou pro 34 000 EO.
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti