Výstavba nového objektu školy, kuchyně s jídelnou a navazující infrastruktury v Přezleticích u Prahy.