Předmětem stavby byla celková rekonstrukce pozemní místních komunikací v Obci Semčice okres Mladá Boleslav. Přičemž rekonstrukce podkladních vrstev vozovky byla realizována po výstavbě kanalizačních řadů v rámci projektu „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část A“ technologií recyklace za studena v místě s příměsí hydraulických pojiv aditiva RoadCem.

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce pozemní místních komunikací v Obci Semčice okres Mladá Boleslav. Přičemž rekonstrukce podkladních vrstev vozovky byla realizována po výstavbě kanalizačních řadů v rámci projektu „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část A“ technologií recyklace za studena v místě s příměsí hydraulických pojiv aditiva RoadCem.