Výstavba chodníků a společné stezky pro pěší a cyklisty (cyklostezky) v intravilánu obce vč. výstavby veřejného osvětlení, ve spojitosti s výstavbou dešťové kanalizace a odvodnění stávajících a nově realizovaných zpevněných ploch v lokaci pozemních komunikací II/201 a III/2012.

Výstavba chodníků a společné stezky pro pěší a cyklisty (cyklostezky) v intravilánu obce vč. výstavby veřejného osvětlení, ve spojitosti s výstavbou dešťové kanalizace a odvodnění stávajících a nově realizovaných zpevněných ploch v lokaci pozemních komunikací II/201 a III/2012.