Demolice původního mostu tvořeného šikmou mostní konstrukcí se spřaženou ocelovobetonovou mostovkou. Úprava komunikace kategorie S7,5 na mostě a v jeho okolí s celkovou plochou 130 m2, provedení konstrukčních vrstev, ložné vrstvy ACL 16+ a obrusné vrstvy ACO 11+ (živičné vrstvy – asfaltový beton). Most ev.č. 0066-3 s nosnou konstrukci tvořenou monolitickou železobetonovou deskou o jednom poli s rozpětím 2,932 m rámově spojenou s monolitickými stojkami rámu. Celková délka nosné konstrukce je 3,246 m (měřeno v ose komunikace).

Demolice původního mostu tvořeného šikmou mostní konstrukcí se spřaženou ocelovobetonovou mostovkou. Úprava komunikace kategorie S7,5 na mostě a v jeho okolí s celkovou plochou 130 m2, provedení konstrukčních vrstev, ložné vrstvy ACL 16+ a obrusné vrstvy ACO 11+ (živičné vrstvy – asfaltový beton). Most ev.č. 0066-3 s nosnou konstrukci tvořenou monolitickou železobetonovou deskou o jednom poli s rozpětím 2,932 m rámově spojenou s monolitickými stojkami rámu. Celková délka nosné konstrukce je 3,246 m (měřeno v ose komunikace).