Rekonstrukce pozemní komunikace a rekonstrukce úrovňové křižovatky v celé její šíří ve spojitostí s výškovou úpravou, tzv. rektifikací, silničních znaků. Dále pak rekonstrukce a výstavba pozemní komunikace pro pěší včetně odvodnění stávajících a nově realizovaných zpevněných ploch a výstavby nového veřejného osvětlení.

 

Rekonstrukce pozemní komunikace a rekonstrukce úrovňové křižovatky v celé její šíří ve spojitostí s výškovou úpravou, tzv. rektifikací, silničních znaků. Dále pak rekonstrukce a výstavba pozemní komunikace pro pěší včetně odvodnění stávajících a nově realizovaných zpevněných ploch a výstavby nového veřejného osvětlení.