Předmětem stavby byla částečná rekonstrukce (obnova) zpevněných komunikací a ploch v ul. Jánská v Obci Hřebeč, a to jak komunikací pro dopravu motorovou, tak komunikací pro dopravu nemotorovou, tj. komunikací pro pěší (chodníků) vč. jejich odvodnění. Dále pak předmětem stavby byla realizace nové opěrné železobetonové zdi v ul. Jánská v Obci Hřebeč a rekonstrukce stávajícího zpevněného prostoru před poštovním úřadem u ulice Kladenská (Obec Hřebeč) vč. řešení a realizace dopravy v klidu (parkoviště a parkovací stání) a zajištění bezbariérového přístupu do budovy poštovního úřadu rampou a realizace odvodnění předmětných zpevněných ploch.

 

Předmětem stavby byla částečná rekonstrukce (obnova) zpevněných komunikací a ploch v ul. Jánská v Obci Hřebeč, a to jak komunikací pro dopravu motorovou, tak komunikací pro dopravu nemotorovou, tj. komunikací pro pěší (chodníků) vč. jejich odvodnění. Dále pak předmětem stavby byla realizace nové opěrné železobetonové zdi v ul. Jánská v Obci Hřebeč a rekonstrukce stávajícího zpevněného prostoru před poštovním úřadem u ulice Kladenská (Obec Hřebeč) vč. řešení a realizace dopravy v klidu (parkoviště a parkovací stání) a zajištění bezbariérového přístupu do budovy poštovního úřadu rampou a realizace odvodnění předmětných zpevněných ploch.