III/27516 Mcely – kř. III/27517a
6.6.2017
Centrála TOPTRANS – Praha Hostivař
5.6.2017

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dokončení: 2016


Rekonstrukce silničního mostu I/67 Karviná, most. ev. č. 67-013, který převádí silnici I/67 přes železniční trať. Jedná se o most o pěti polích s nosnou konstrukcí ze tří komorových nosníků spřažených horní deskou. Celková délka mostu přesahuje 52m.

Práce probíhaly za částečné uzávěry a v době výluk na trati SŽDC.