Rekonstrukce silničního mostu I/67 Karviná, most. ev. č. 67-013, který převádí silnici I/67 přes železniční trať. Jedná se o most o pěti polích s nosnou konstrukcí ze tří komorových nosníků spřažených horní deskou. Celková délka mostu přesahuje 52m.

Práce probíhaly za částečné uzávěry a v době výluk na trati SŽDC.

Rekonstrukce silničního mostu I/67 Karviná, most. ev. č. 67-013, který převádí silnici I/67 přes železniční trať. Jedná se o most o pěti polích s nosnou konstrukcí ze tří komorových nosníků spřažených horní deskou. Celková délka mostu přesahuje 52m. Práce probíhaly za částečné uzávěry a v době výluk na trati SŽDC.