Mostní objekt se nachází na nově budované dálnici D35 a leží v katastrálním území Dolní Ředice. Účelem mostu je převedení dálnice D35 přes Ředický potok.Vznikne trvalý mostní objekt o 3 polích o rozpětí 20,0 + 30,0 + 20,0 m s horní mostovkou, s monolitickou dvoutrámovou spojitou konstrukcí z předpjatého betonu, uloženou prostřednictvím hrncových ložisek. Založení mostu je hlubinné na pilotách.

Mostní objekt se nachází na nově budované dálnici D35 a leží v katastrálním území Dolní Ředice. Účelem mostu je převedení dálnice D35 přes Ředický potok.Vznikne trvalý mostní objekt o 3 polích o rozpětí 20,0 + 30,0 + 20,0 m s horní mostovkou, s monolitickou dvoutrámovou spojitou konstrukcí z předpjatého betonu, uloženou prostřednictvím hrncových ložisek. Založení mostu je hlubinné na pilotách.