Oprava opěrné stěny v jedné její části, kompletní demolice v části druhé a výstavby nové části zdi založené na mikropilotách. Další fází projektu je sanace skal, která slouží pro zajištění bezpečného provozu na pozemní komunikaci.

Oprava opěrné stěny v jedné její části, kompletní demolice v části druhé a výstavby nové části zdi založené na mikropilotách. Další fází projektu je sanace skal, která slouží pro zajištění bezpečného provozu na pozemní komunikaci.