Komořanská – oprava opěrné zdi a sanace svahu, Praha – Zbraslav