Rekonstrukce tří polních cest ležících v blízkosti chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Celá oprava komunikací je řešena s důrazem na zachování krajinného rázu. Rekonstrukce mimo jiné řeší bourání a výstavbu nového mostu, i sanaci mostu historického. Specifikem rekonstrukce  je provedení pískovcové dlažby v části jedné z cest. Kromě samotné rekonstrukce cest řeší projekt i novou výsadbu dřevin a realizaci sjezdů a výhybny.

Rekonstrukce tří polních cest ležících v blízkosti chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Celá oprava komunikací je řešena s důrazem na zachování krajinného rázu. Rekonstrukce mimo jiné řeší bourání a výstavbu nového mostu, i sanaci mostu historického. Specifikem rekonstrukce  je provedení pískovcové dlažby v části jedné z cest. Kromě samotné rekonstrukce cest řeší projekt i novou výsadbu dřevin a realizaci sjezdů a výhybny.