Předmětem stavby byla realizace areálová pozemní komunikace obslužné, parkoviště a chodníku v lokaci areálu mateřské školy Dráček. Přičemž byla provedena komplexní realizace předmětných žulových pozemních komunikací vč. konstrukčních a pojezdových vrstev dlážděné vozovky. Dále byla provedena v rámci odvodnění předmětných pozemních komunikací dešťová kanalizace se zaústěním a realizací nového vsakovacího štěrkového objektu; realizace trvalého svislého a vodorovného dopravního značení, a dále byla provedena finální úprava zeleně a zatravnění přilehlých ploch.

Předmětem stavby byla realizace areálová pozemní komunikace obslužné, parkoviště a chodníku v lokaci areálu mateřské školy Dráček. Přičemž byla provedena komplexní realizace předmětných žulových pozemních komunikací vč. konstrukčních a pojezdových vrstev dlážděné vozovky. Dále byla provedena v rámci odvodnění předmětných pozemních komunikací dešťová kanalizace se zaústěním a realizací nového vsakovacího štěrkového objektu; realizace trvalého svislého a vodorovného dopravního značení, a dále byla provedena finální úprava zeleně a zatravnění přilehlých ploch.