Rekonstrukce mostního ocelového objektu o dvou polích, každého o rozpětí 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dva shodné ocelové rozebíratelné inventární příhradové mosty s úpravami pro trvalý silniční provoz.