Jabkenice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV
4.4.2019
Obnova objektů NKP Hrad Strakonice
30.1.2019

Objednatel: Vodárna Plzeň

Dokončení: 2018


Předmětem zakázky byla rekonstrukce mostního ocelového objektu o dvou polích, každého o rozpětí 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dva shodné ocelové rozebíratelné inventární příhradové mosty s úpravami pro trvalý silniční provoz.

Obnova mostu spočívala postupně v:

  • odstranění stávající živičné vozovky
  • odříznutí a odbourání části chodníku směrem k vozovce
  • sanaci povrchu chodníku a demontáži ocelových nájezdových klínů
  • provedení nové hydroizolace mostovky
  • obnova revizní lávky
  • seřízení a promazání mostních ložisek a očištění spodní stavby