Oprava konstrukčních vrstev komunikace pro pěší, včetně sanace svahu do hloubky 1,00 m pod úroveň předpokládané zemní pláně se zřízením dlouhé železobetonové zdi založené hlubině na rozkročených mikropilotách s železobetonovou římsou (SO 201); zřízení oplocení (SO 204) založené na druhé železobetonové zdi; odvodnění chodníku prostřednictvím příkopových tvárnic v celé trase předmětné komunikace do dvou nových horských vpustí včetně zřízení nové dešťové kanalizace částečně realizované hornickým způsobem; přeložka veřejného osvětlení; realizace nových asfaltových obrusných vrstev předmětné komunikace pro pěší.

Veškeré stavební práce probíhaly v ochranném pásmu železniční dráhy.

Realizovaná opatření tak především přispějí ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků parku a dále pak k zajištění svahu v blízkosti železniční dráhy.

Oprava konstrukčních vrstev komunikace pro pěší, včetně sanace svahu do hloubky 1,00 m pod úroveň předpokládané zemní pláně se zřízením dlouhé železobetonové zdi založené hlubině na rozkročených mikropilotách s železobetonovou římsou (SO 201); zřízení oplocení (SO 204) založené na druhé železobetonové zdi; odvodnění chodníku prostřednictvím příkopových tvárnic v celé trase předmětné komunikace do dvou nových horských vpustí včetně zřízení nové dešťové kanalizace částečně realizované hornickým způsobem; přeložka veřejného osvětlení; realizace nových asfaltových obrusných vrstev předmětné komunikace pro pěší. Veškeré stavební práce probíhaly v ochranném pásmu železniční dráhy. Realizovaná opatření tak především přispějí ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků parku a dále pak k zajištění svahu v blízkosti železniční dráhy.