Celková rekonstrukce areálových zpevněných komunikací a ploch, a to jak komunikací pro dopravu motorovou, parkoviště a parkovací stání, tak komunikací pro pěší. Dále pak předmětem stavby byla přeložka inženýrských sítí, konkrétně vysokého napětí 22 kV, rekonstrukce smíšení kanalizace, výstavba plynové přípojky, výstavba nového veřejného osvětlení, dodávka a montáž městského mobiliáře, výstavba gabionové opěrné zdi, realizace kamenného obkladu, kácení dřevin a sadové úpravy v rámci následné výsadby zeleně. Přičemž veškeré předmětné stavební práce probíhaly buď v lokaci, nebo v přímé blízkosti, areálu zdravotnického zařízení Kartouzská, a to při zachování jeho celkového provozu.

Celková rekonstrukce areálových zpevněných komunikací a ploch, a to jak komunikací pro dopravu motorovou, parkoviště a parkovací stání, tak komunikací pro pěší. Dále pak předmětem stavby byla přeložka inženýrských sítí, konkrétně vysokého napětí 22 kV, rekonstrukce smíšení kanalizace, výstavba plynové přípojky, výstavba nového veřejného osvětlení, dodávka a montáž městského mobiliáře, výstavba gabionové opěrné zdi, realizace kamenného obkladu, kácení dřevin a sadové úpravy v rámci následné výsadby zeleně. Přičemž veškeré předmětné stavební práce probíhaly buď v lokaci, nebo v přímé blízkosti, areálu zdravotnického zařízení Kartouzská, a to při zachování jeho celkového provozu.