Most je umístěn na komunikaci propojující Elektrárnu Opatovice s přilehlou skládkou popílku. Jednalo se o demontáž stávajícího mostního provizoria výsuvem, který byl nahrazen novým mostním provizoriem taktéž výsuvem.