Vybudování technické infrastruktury projektu Harfa Living ve Vysočanech, lokalita 152. Kompletní realizace dešťové a splaškové kanalizace, vodovodního řadu, retenční nádrže vč. speciálního zakládání a realizace první etapy hlavní komunikace včetně jejího zemního tělesa.

Vybudování technické infrastruktury projektu Harfa Living ve Vysočanech, lokalita 152. Kompletní realizace dešťové a splaškové kanalizace, vodovodního řadu, retenční nádrže vč. speciálního zakládání a realizace první etapy hlavní komunikace včetně jejího zemního tělesa.