Předmětem stavby byla rekonstrukce areálové komunikace v lokaci vodojemu Bradlec. Byla provedena stabilizace konstrukčních vrstev vozovky zemní frézou s hydraulickým pojivem pro stabilizace zemin v celé šíři opravované komunikace, a realizace recyklace podkladu za studena jak s cementem portlandským směsným, tak s přísadou na bázi zeolitů a minerálů (aditivem RoadCem).

Předmětem stavby byla rekonstrukce areálové komunikace v lokaci vodojemu Bradlec. Byla provedena stabilizace konstrukčních vrstev vozovky zemní frézou s hydraulickým pojivem pro stabilizace zemin v celé šíři opravované komunikace, a realizace recyklace podkladu za studena jak s cementem portlandským směsným, tak s přísadou na bázi zeolitů a minerálů (aditivem RoadCem).