10.2.2022

Stavbyvedoucí

Pod vedením vedoucího střediska/manažera projektu komplexně řídíte stavební zakázku. Koordinujete nasazení vlastních kapacit, mechanizace a dodavatele. Jednáte s investory a dalšími účastníky výstavby. Kontrolujete dodržování pravidel BOZP.
7.6.2021

Rozpočtář

Ve spolupráci s kolegy z rozpočtového oddělení oceňujete výkazy výměr v nabídkovém řízení a kontrolujete projektovou dokumentaci. Vyhledáváte a komunikujete se subdodavateli.  Připravujete harmonogramy výstavby.
18.5.2021

Přípravář

Vyhledáváte a komunikujete se subdodavateli. Vyhodnocujete jejich cenové nabídky a uzavíráte smlouvy. Připravujete harmonogramy výstavby, koordinaci výstavby a technologických postupů.