26.5.2017

Zahájení stavby Toptrans

V sobotu 21.1.2017 společnost POHL cz, a.s. slavnostně předala investorovi dokončenou stavbu "Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice - III. etapa". Výstavba spočívala v rekonstrukci podkrovních prostor, kde vzniklo šest nových učeben pro běžnou i odbornou výuku a nový školní sál - aula, který bude využíván pro koncerty, taneční přípravu a jiné školní akce.
23.1.2017

Předání stavby s názvem „Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice – III. etapa“

V sobotu 21.1.2017 společnost POHL cz, a.s. slavnostně předala investorovi dokončenou stavbu "Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice - III. etapa". Výstavba spočívala v rekonstrukci podkrovních prostor, kde vzniklo šest nových učeben pro běžnou i odbornou výuku a nový školní sál - aula, který bude využíván pro koncerty, taneční přípravu a jiné školní akce.
14.12.2016

NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře – dokončení stavby

Začátkem prosince 2016 dokončila společnost POHL cz, a.s. rekonstrukci interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře národní kulturní památky - státního zámku Hluboká nad Vltavou. Jednalo se o odbornou (z hlediska památkového) komplexní opravu a rehabilitaci severní části 2. patra, jejímž cílem byla celková stavebně-technická, památková, restaurátorská a architektonická konsolidace se zajištěním fungující technické infrastruktury.
 

POHL cz, a.s.

Vítám Vás na webových stránkách společnosti POHL cz, a.s. Na úvod Vás v krátkosti seznámím s historií, současností i vizemi naší společnosti.

Ing. Petr Pohl

předseda představenstva


Podrobnosti o společnosti
 

Aktuální projekty


Podívejte se, na kterých projektech v současné době pracujeme

Všechny uvedené fotografie jsou výhradně realizacemi firmy POHL cz, a.s.

Vybrané realizace

 • Ušovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy

  Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Dokončení 2011 Vodohospodářská stavba roku 2011 Oprava zakryté části toku v délce 581 m. Oprava otevřené části toku 222 m. Oprava […]
 • Africký prales – komunikace

  Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace Dokončení 2010 Jedná se o novostavbu asfaltových komunikací v areálu ZOO a BZ města Plzně vč. podkladních […]
 • Dřevařský pavilon

  Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Dokončení 2015 Jedná se o novostavbu školní budovy v těsném sousedství stávající budovy Lesnické a dřevařské fakulty. Náplně jednotlivých podlaží […]
 • MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ

  Objednatel: Statutární město Plzeň Dokončení 2014 Jedná se o kompletní novostavbu Mateřské školy v Plzni – Černicích, zděný dvoupodlažní objekt s plochou střechou, stropy jsou z […]
 • Kotelna Úterý

  Objednatel: ČKD PRAHA DIZ, a.s. Dokončení 2010 Jedná se o teplovodní kotelnu o výkonu Qk=500 kW. Objekt kotelny sestává z vlastní kotelny a zásobníku paliva v […]
 • Otický příkop

  Objednatel: Město Opava Dokončení 2009 Realizovaná stavba řešila zkapacitnění stávajícího koryta na převedení stoleté vody, záhozy, dlažby a zdivo z lomového kamene, výměnu přístupových mostků a […]
 • Zkapacitnění Barrandovského sběrače

  Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Dokončení 2013 Částečné odstranění stávající zděné části stoky DN 1200 a její přeražba a zkapacitnění na profil 1200/2700. Rekonstrukce stávající spojné […]
 • Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy ETAPA 0007 – Troja, část 17

  Objednatel: SKANSKA a.s. Divize pozemní stavitelství Dokončení 2010 Součástí díla bylo vybudování a rekonstrukce osmihradidlových komor DN 300 – DN 2100, přeložka kanalizace DN 400 v […]
100%

záruka kvality a termínů


 • Od začátku do konce projektu100%

Někteří naši klienti