Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích
16.10.2018
Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská
11.10.2018

Objednatel: Obec Zdiby

Dokončení: 2019


Ve spolupráci s Ekologická stavební Králův Dvůr, s.r.o. a GEOSAN GROUP, a.s. realizovala společnost POHL cz, a.s. výstavbu kanalizace v délce přes 3 km a intenzifikaci ČOV.

Objekt ČOV je řešen do monolitických železobetonových nádrží, nad kterými je umístěn zděný objekt s provozními místnostmi. Stávající ČOV byl zrekonstruována a byla přistavěna nová mechanicko-biologická linka…tím došlo k navýšení celkové kapacity na 6.000 EO.