Objekt ČOV je řešen do monolitických železobetonových nádrží, nad kterými je umístěn zděný objekt s provozními místnostmi. Stávající ČOV byl zrekonstruována a byla přistavěna nová mechanicko-biologická linka, čímž došlo k navýšení celkové kapacity na 6.000 EO.

Objekt ČOV je řešen do monolitických železobetonových nádrží, nad kterými je umístěn zděný objekt s provozními místnostmi. Stávající ČOV byl zrekonstruována a byla přistavěna nová mechanicko-biologická linka, čímž došlo k navýšení celkové kapacity na 6.000 EO.