Odbahnění rybníka Babylon
8.3.2017
Ušovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy
7.3.2017

Objednatel: Město Slaný

Dokončení 2011


Stavba roku Středočeského kraje 2012

Tato stavba, která získala ocenění Titul Stavba roku v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012, nebyla výjimečná ani tak svou velikostí, jako kombinací řady různých použitých technologií a řemesel a snahou napravit havarijní stav inženýrských sítí i mostu a přitom zmapovat historii středověkého původního mostu z 15. století a obtisknout části historie do konečného vzhledu stavby.

  • rekonstrukce kanalizačních stok včetně výstavby spadiště a rozdělovací komory
  • provedení ražby malého profilu a protlaků pro obnovu stoky
  • částečná demolice a obnova nového mostu, do jehož konstrukce byl vložen nový vodovodní řad
  • přeložky a obnova všech inženýrských sítí
  • odhalení a prozkoumání historické stavby středověkého mostu a s ní souvisejících historických staveb
  • vybetonování nové konstrukce mostu a stěn zajišťujících a chránících středověkou památku
  • komunikace a zpevněné plochy
  • úpravou konečného vzhledu dosaženo připomenutí historie tohoto místa