Novostavba čtyřpodlažního parkovacího domu se 181 parkovacími stáními pro osobní vozidla a s 50 boxy pro kola, která se nachází v těsném sousedství nádraží Českých drah, se prováděla v ochranném pásmu železnice, za částečných výluk.

Parkovací dům je realizován jako železobetonový skelet se založením na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Fasáda parkovacího domu je uzavřena plnou stěnou z železobetonových panelů, do východní strany je fasáda provedena jako otevřená s parapetními panely se zábradlím a výplní z ocelových sítí, které slouží k provětrání. Část fasády je provedena jako zelená z popínavých rostlin na ocelových sítích. Boxy pro kola jsou ze silnostěnného ocelového materiálu a jsou uzavřené.

Novostavba čtyřpodlažního parkovacího domu se 181 parkovacími stáními pro osobní vozidla a s 50 boxy pro kola, která se nachází v těsném sousedství nádraží Českých drah, se prováděla v ochranném pásmu železnice, za částečných výluk. Parkovací dům je realizován jako železobetonový skelet se založením na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Fasáda parkovacího domu je uzavřena plnou stěnou z železobetonových panelů, do východní strany je fasáda provedena jako otevřená s parapetními panely se zábradlím a výplní z ocelových sítí, které slouží k provětrání. Část fasády je provedena jako zelená z popínavých rostlin na ocelových sítích. Boxy pro kola jsou ze silnostěnného ocelového materiálu a jsou uzavřené.