Rekonstrukce multifunkčního areálu, Dobříš
25.5.2020
Protipovodňová opatření, Holasovice
21.5.2020


Novostavba čtyřpodlažního parkovacího domu se 181 parkovacími stáními pro osobní vozidla a s 50 boxy pro kola, která se nachází v těsném sousedství nádraží Českých drah, se prováděla v ochranném pásmu železnice, za částečných výluk.

Parkovací dům je realizován jako železobetonový skelet se založením na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Fasáda parkovacího domu je uzavřena plnou stěnou z železobetonových panelů, do východní strany je fasáda provedena jako otevřená s parapetními panely se zábradlím a výplní z ocelových sítí, které slouží k provětrání. Část fasády je provedena jako zelená z popínavých rostlin na ocelových sítích. Boxy pro kola jsou ze silnostěnného ocelového materiálu a jsou uzavřené.

Investor: město Benešov

Zhotovitel: POHL cz a EDIKT

Projektant: A77 architektonický ateliér Brno

Doba realizace: říjen 2019 – listopad 2020