Podzemní železobetonová konstrukce objektu reziduálních technologií má tvar kvádru základních rozměrů 26,4 x 8,4 x 4,6m. Objekt je napojen na kolektorovou přípojku krčkem.

Vstup do objektu a zároveň do kolektoru umožňuje nástavba se vstupními dveřmi, vystupující nad terén.

Podzemní objekt reziduálních technologií bude stavebně připojen ke stávajícímu objektu kolektorové přípojky. Přípojkou je nyní zaústěna stávající stavba kolektoru, spojující objekt bývalé telefonní ústředny se stávající technologickou budovou Ústřední telekomunikační budovy.

Podzemní železobetonová konstrukce objektu reziduálních technologií má tvar kvádru základních rozměrů 26,4 x 8,4 x 4,6m. Objekt je napojen na kolektorovou přípojku krčkem. Vstup do objektu a zároveň do kolektoru umožňuje nástavba se vstupními dveřmi, vystupující nad terén. Podzemní objekt reziduálních technologií bude stavebně připojen ke stávajícímu objektu kolektorové přípojky. Přípojkou je nyní zaústěna stávající stavba kolektoru, spojující objekt bývalé telefonní ústředny se stávající technologickou budovou Ústřední telekomunikační budovy.