Intenzifikace ČOV Bílovec
22.3.2021
Líně – rozšíření prvního stupně základní školy
22.3.2021

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Dokončení: 2020


Japonská zahrada, altán plovoucích ryb .
Úprava stávajícího jižního svahu s domkem zahradníka v areálu ZOO Plzeň – vytvoření bezbariérové Japonské zahrady, demolice stávajícího domku zahradníka včetně terénních schodišť, na jeho místě výstavba dvoupodlažního altánu a velkoprostorovým akváriem ve fasádě 1. NP a expozicí druhů a vývoje Zlaté rybky – závojnatky ve 2. NP. Altán ve stylu japonského pavilonu, s nezaměnitelným tvarem zastřešení, barevným pojetím a ornamentální výzdobou dle originálních motivů.
Objekt s železobetonovou kcí 1. NP a zděným 2. NP a tesařsky vázanou konstrukcí krovu, prejzová střešní krytina.
Japonská zahrada – mlatové a dlážděné chodníčky, opěrné zdi a zídky z lomového kamene, dřevěné obloukové můstky a ocelovo – dřevěný přístupový most.