Bytový dům ve tvaru „L“ je tvořen dvěma jednoduchými šestipodlažními křídly s ustupujícím/uskočeným posledním podlažím. Objekt má plochou střechu a jeho tvarosloví a barevnost navazuje na sousední domy A a B. Objekt je podsklepen v celém rozsahu jedním podzemním podlažím (využito pro garáže) a částečně druhým podzemním podlažím (využito pro sklepy). Části ploch nad suterénem přilehlých k obvodu nadzemní části vytváří terasy a předzahrádky. Další ustupující plochy tvořící velké terasy vznikají v 6. NP mezi ustupujícími částmi posledního patra domu.

Bytový dům ve tvaru „L“ je tvořen dvěma jednoduchými šestipodlažními křídly s ustupujícím/uskočeným posledním podlažím. Objekt má plochou střechu a jeho tvarosloví a barevnost navazuje na sousední domy A a B. Objekt je podsklepen v celém rozsahu jedním podzemním podlažím (využito pro garáže) a částečně druhým podzemním podlažím (využito pro sklepy). Části ploch nad suterénem přilehlých k obvodu nadzemní části vytváří terasy a předzahrádky. Další ustupující plochy tvořící velké terasy vznikají v 6. NP mezi ustupujícími částmi posledního patra domu.