Nová administrativní budova společnosti POHL cz je řešena jako monolitický železobetonový skelet umožňující variabilní řešení jednotlivých vnitřních prostorů. První nadzemní podlaží je určeno pro vstupné lobby, zasedací místnosti a technické zázemí. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory různých velikostí. Poslední, čtvrté nadzemní podlaží je provedeno jako  ustupující patro s kancelářskými prostorami pro vedení společnosti. Charakteristické a důležité prvky určující charakter budovy jsou cortenové plechy na fasádě, pásová okna, hluboké parapety s osázenou extenzivní vegetací, ohýbaná skla v přízemí a vnitřní ocelové točité schodiště.

Nová administrativní budova společnosti POHL cz je řešena jako monolitický železobetonový skelet umožňující variabilní řešení jednotlivých vnitřních prostorů. První nadzemní podlaží je určeno pro vstupné lobby, zasedací místnosti a technické zázemí. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory různých velikostí. Poslední, čtvrté nadzemní podlaží je provedeno jako  ustupující patro s kancelářskými prostorami pro vedení společnosti. Charakteristické a důležité prvky určující charakter budovy jsou cortenové plechy na fasádě, pásová okna, hluboké parapety s osázenou extenzivní vegetací, ohýbaná skla v přízemí a vnitřní ocelové točité schodiště.