D35 Opatovice – Časy (mosty – SO 213,214,224)
17.3.2021
Rekonstrukce a výstavba nové části ZŠ Čachovice
20.10.2020

Doba realizace: únor 2019 – únor 2021


Nová administrativní budova společnosti POHL cz je řešena jako monolitický železobetonový skelet umožňující variabilní řešení jednotlivých vnitřních prostorů. První nadzemní podlaží je určeno pro vstupné lobby, zasedací místnosti a technické zázemí. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory různých velikostí. Poslední, čtvrté nadzemní podlaží je provedeno jako  ustupující patro s kancelářskými prostorami pro vedení společnosti. Charakteristické a důležité prvky určující charakter budovy jsou cortenové plechy na fasádě, pásová okna, hluboké parapety s osázenou extenzivní vegetací, ohýbaná skla v přízemí a vnitřní ocelové točité schodiště.

Investor: POHL cz

Zhotovitel: POHL cz

Projektant: Rusina Frei

Doba realizace: únor 2019 – únor 2021