Rekonstrukce a výstavba nové části ZŠ Čachovice
20.10.2020

Objednatel: Soukromý investor

Dokončení: 2021


Objekt je řešen jako monolitický železobetonový skelet umožňující variabilní řešení jednotlivých vnitřních prostorů.

První nadzemní podlaží je určeno pro vstupní lobby, zasedací místnosti a technické zázemí. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory různých velikostí. V posledním čtvrtém nadzemním podlaží je ustupující patro s kancelářskými prostorami pro vedení společnosti. Charakteristickými a důležitými prvky určující charakter budovy jsou použité cortenové plechy na fasádě, pásová okna, hluboké parapety s osázenou extenzivní vegetací a ustupující poslední patro s ohýbanými skly.