Jsme česká rodinná firma.
Realizujeme komplexní dodávky staveb a jejich rekonstrukce.

Chráněné dílny Arkadie

Chráněné dílny Arkadie sídlící v teplických Proseticích od svého založení v roce 1998 prošly složitou cestou hledání výrobního programu, který by vyhovoval lidem s různými typy zdravotního postižení. Těch v současné době zaměstnávají 25, kteří se věnují zejména montážním pracím.

Významnými proměnami prošlo i technické vybavení dílen. Se zvětšením objemu zakázek bylo nutno postavit skladovou halu, k manipulaci pořídit vysokozdvižný vozík. To vše se neobešlo bez pomoci sponzorů. V poslední době se jako problém projevil nerovný a nehomogenní povrch dvora, na kterém se pohybuje jak výše zmíněný vysokozdvižný vozík, tak zaměstnanci s tělesným postižením. Celý povrch dvora jsme pro Arkadii opatřili novým asfaltovým povrchem.