Stále hledáme.
Pracujte ve stabilní rodinné frmě a můžete růst s námi.

Studentkám a studentům vysokých škol a univerzit stavebního zaměření nabízíme možnost pracovat v oboru pod vedením profesionálů. Poznat reálné prostředí
přípravy, rozpočtů a provozu považujeme za klíčovou pro rozhodování o budoucím profesním směřování. Absolvováním stipendijního programu získáte kvalifikaci pro přímý nástup na adekvátní pracovní pozici. Vstupem do vnitřního prostředí firmy se vám otevírá prostor pro navázání profesních kontaktů
a mezilidských vztahů.

Výše stipendia i mzdy jsou uváděny jako čistý příjem.

Stipendijní program

pro studenty vysokých škol stavebního zaměření