Japonský altán v areálu zoologické a botanické zahrady, Plzeň
22.3.2021
Polyfunkční dům, Praha 10 – Hostivař
17.3.2021

Obec Líně

Dokončení: 2021


Dokončená novostavba objektu rozšiřující stávajícího objekt prvního stupně Základní školy Líně o další 4 třídy o kapacitě 30 žáků. V rámci výstavby objektu je provedeno jeho napojení na příslušnou technickou infastrukturu nacházející se v přilehlých komunikacích a v rámci areálu Základní školy.