Předmětem zakázky je rekonstrukce a výstavby nové části školy v obci Čachovice. Cílem rekonstrukce a výstavby je vyřešení stávajících problémů obce s kapacitou základní školy a mateřské školy včetně potřeby způsobilého zázemí pro celý komplex.

Průzkumem budovy ZŠ bylo zjištěno vysoké množství azbestu. Jako generální dodavatel jsme provedli sanaci azbestu a likvidaci celého objektu, demolici staré budovy a postavili novou dvoupodlažní budovu. Součástí stavby bylo napojení na stávající elektro, vytápění, kanalizace a vody i řešení likvidace dešťových vod. V nové přístavbě vzniklo 12 učeben sloužící MŠ, ZŠ i družině, jídelna, kuchyň a další zázemí a víceúčelové prostory.

Předmětem zakázky je rekonstrukce a výstavby nové části školy v obci Čachovice. Cílem rekonstrukce a výstavby je vyřešení stávajících problémů obce s kapacitou základní školy a mateřské školy včetně potřeby způsobilého zázemí pro celý komplex. Průzkumem budovy ZŠ bylo zjištěno vysoké množství azbestu. Jako generální dodavatel jsme provedli sanaci azbestu a likvidaci celého objektu, demolici staré budovy a postavili novou dvoupodlažní budovu. Součástí stavby bylo napojení na stávající elektro, vytápění, kanalizace a vody i řešení likvidace dešťových vod. V nové přístavbě vzniklo 12 učeben sloužící MŠ, ZŠ i družině, jídelna, kuchyň a další zázemí a víceúčelové prostory.