Rekonstrukce ČS a VDJ Mazanka
16.5.2022
Vodovod Seletice
16.5.2022

SPOLCHEMIE Zebra, a.s.

Dokončení: 2023


Výstavba nových výrobních a skladovacích objektů, instalace a provoz technologie pro výrobu meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP v průmyslovém areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. Jako hlavní dodavatel realizujeme zemní a bourací práce, pilotové založení objektů, železobetonové a zděné konstrukce včetně přeložek inženýrských sítí a části kolejové vlečky pro plnění produktů.