S kapacitou 2 200 litrů za sekundu se jedná o druhou největší úpravnu vody společnosti SmVaK Ostrava a největší úpravnu ve východní a jižní části Ostravského oblastního vodovodu.
Rekonstrukce byla zahájena na jaře 2018 a dokončena v roce 2020 a probíhala za provozu se třemi plánovanými nezbytnými 24 -hodinovými odstávkami.
Byla provedena výměna technologických, stavebních a elektro celků se zavedením automatizovaného systému řízení, kterým je řešen kompletně pro nově rekonstruovanou i stávající technologii. Díky tomu bude celá technologie výroby pitné vody řízena z počítače velínu úpravny vody.Přítokové potrubí z nádrže Šance průměru 1200 mm bylo upraveno pro nahrazení původních dvou turbín malé vodní elektrárny, za jednu turbínu výkonnější a efektivnější včetně nového připojovacího potrubí. U jednotlivých čistících filtrů se mění po etapách páteřní rozvody surové, čisté i prací vody z oceli na nerez, včetně všech armatur s elektropohony. Dále rozvody pracího vzduchu, průtokoměry, odběrová místa vzorků vody.Ve strojovně došlo k výměně čerpadel a dmychadel s trubními rozvody.Stávající technologie v odběrně chlóru byla demontována a nahrazena novým zařízením, taktéž pro výrobu chlordioxidu budou namontována nové automatické výrobní jednotky.Ve všech dotčených provozech probíhají současně také stavební úpravy a kompletní nová elektroinstalace.

S kapacitou 2 200 litrů za sekundu se jedná o druhou největší úpravnu vody společnosti SmVaK Ostrava a největší úpravnu ve východní a jižní části Ostravského oblastního vodovodu. Rekonstrukce byla zahájena na jaře 2018 a dokončena v roce 2020 a probíhala za provozu se třemi plánovanými nezbytnými 24 -hodinovými odstávkami. Byla provedena výměna technologických, stavebních a elektro celků se zavedením automatizovaného systému řízení, kterým je řešen kompletně pro nově rekonstruovanou i stávající technologii. Díky tomu bude celá technologie výroby pitné vody řízena z počítače velínu úpravny vody.Přítokové potrubí z nádrže Šance průměru 1200 mm bylo upraveno pro nahrazení původních dvou turbín malé vodní elektrárny, za jednu turbínu výkonnější a efektivnější včetně nového připojovacího potrubí. U jednotlivých čistících filtrů se mění po etapách páteřní rozvody surové, čisté i prací vody z oceli na nerez, včetně všech armatur s elektropohony. Dále rozvody pracího vzduchu, průtokoměry, odběrová místa vzorků vody.Ve strojovně došlo k výměně čerpadel a dmychadel s trubními rozvody.Stávající technologie v odběrně chlóru byla demontována a nahrazena novým zařízením, taktéž pro výrobu chlordioxidu budou namontována nové automatické výrobní jednotky.Ve všech dotčených provozech probíhají současně také stavební úpravy a kompletní nová elektroinstalace.