Realizace retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce Holasovice a místní části Loděnice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami.

Stavba spočívala v provedení terénních úprav, vybudování 6m vysoké homogenní hráze, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužné komunikace, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže, přeložky kanalizace.

Stavba je součástí Opatření na Horní Opavě, k níž bude patřit i nádrž Nové Heřmínovy.

Realizace retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce Holasovice a místní části Loděnice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami. Stavba spočívala v provedení terénních úprav, vybudování 6m vysoké homogenní hráze, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužné komunikace, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže, přeložky kanalizace. Stavba je součástí Opatření na Horní Opavě, k níž bude patřit i nádrž Nové Heřmínovy.