JOKEY Mochov – přístavba výrobní haly
11.4.2018
Suchá nádrž Loděnice
9.10.2017

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Dokončení: 2019


Jednalo se o realizaci retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce Karlovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami.

Stavba spočívala zejména v provedení terénních úprav, vybudování 16m vysoké nehomogenní hráze s injekční clonou, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužné komunikace, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže. Součástí stavby je i přeložka komunikace II.třídy.

Stavba byla realizována ve sdružení firem Metrostav a.s., OHL ŽS a.s. a POHL cz, a.s.


Suchá nádrž Jelení – přelet: