Realizace retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce Karlovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami.

Stavba spočívala zejména v provedení terénních úprav, vybudování 16m vysoké nehomogenní hráze s injekční clonou, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužné komunikace, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže. Součástí stavby je i přeložka komunikace II.třídy.

Stavba byla realizována ve sdružení firem Metrostav a.s., OHL ŽS a.s. a POHL cz, a.s.

Suchá nádrž Jelení – přelet:


Realizace retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce Karlovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami. Stavba spočívala zejména v provedení terénních úprav, vybudování 16m vysoké nehomogenní hráze s injekční clonou, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužné komunikace, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže. Součástí stavby je i přeložka komunikace II.třídy. Stavba byla realizována ve sdružení firem Metrostav a.s., OHL ŽS a.s. a POHL cz, a.s. Suchá nádrž Jelení - přelet: