Novostavba sportovní haly bude plnit funkci tělocvičny pro blízké školy a sportovní vyžití široké veřejnosti. Jedná se jednopodlažní halový objekt, ke kterému na východní a severní straně přiléhá dvoupodlažní objekt zázemí. Konstrukční systém se u vlastní tělocvičny a objektu zázemí liší. Nosná konstrukce tělocvičny je tvořena železobetonovými sloupy, které vynáší dřevěné plnostěnné vazníky. Založení tělocvičny bude plošné na železobetonové základové desce. V části haly, která se nachází pod úrovní terénu, jsou mezi sloupy navrženy železobetonové sokly kotvené do základové desky. Halový objekt bude opláštěn sendvičovými panely v kombinaci s vyzdívkami.

Novostavba sportovní haly bude plnit funkci tělocvičny pro blízké školy a sportovní vyžití široké veřejnosti. Jedná se jednopodlažní halový objekt, ke kterému na východní a severní straně přiléhá dvoupodlažní objekt zázemí. Konstrukční systém se u vlastní tělocvičny a objektu zázemí liší. Nosná konstrukce tělocvičny je tvořena železobetonovými sloupy, které vynáší dřevěné plnostěnné vazníky. Založení tělocvičny bude plošné na železobetonové základové desce. V části haly, která se nachází pod úrovní terénu, jsou mezi sloupy navrženy železobetonové sokly kotvené do základové desky. Halový objekt bude opláštěn sendvičovými panely v kombinaci s vyzdívkami.