Jako hlavní dodavatel stavební části jsme realizovali výstavbu nových výrobních a skladovacích objektů, optimalizaci stávajících a zhotovení nových pomocných provozů na výrobu meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP.

F-plyny se využívají v řadě chladicích zařízení, například v ledničkách, klimatizacích, hasicích systémech, ale i v izolačních pěnách, které po použití okamžitě zvyšují objem. Nová generace F-plynů je na rozdíl od svých předchůdců zcela bezpečná pro ozónovou vrstvu a má nízký dopad na globální oteplování.

V areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. byly za plného provozu provedeny zemní a bourací práce, pilotové založení objektů, železobetonové a zděné konstrukce včetně přeložek inženýrských sítí, rozvodů ZTI, chemické izolace záchytných van a jímek a částí kolejové vlečky.

Jako hlavní dodavatel stavební části jsme realizovali výstavbu nových výrobních a skladovacích objektů, optimalizaci stávajících a zhotovení nových pomocných provozů na výrobu meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP. F-plyny se využívají v řadě chladicích zařízení, například v ledničkách, klimatizacích, hasicích systémech, ale i v izolačních pěnách, které po použití okamžitě zvyšují objem. Nová generace F-plynů je na rozdíl od svých předchůdců zcela bezpečná pro ozónovou vrstvu a má nízký dopad na globální oteplování. V areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. byly za plného provozu provedeny zemní a bourací práce, pilotové založení objektů, železobetonové a zděné konstrukce včetně přeložek inženýrských sítí, rozvodů ZTI, chemické izolace záchytných van a jímek a částí kolejové vlečky.