Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
17.3.2021
Rekonstrukce ČS Novodvorská, Praha 4
17.3.2021

Mikroregion CHOPOS

Dokončení: 2021


Předmětem stavby je vybudování skupinového vodovodu CHOPOS. Zdrojem pro skupinový vodovod je štolový přivaděč ze Želivky. Pomocí ponorných čerpadel bude voda výtlačným potrubím čerpána do hlavního vodojemu skupinového vodovodu. Ten bude pitnou vodou gravitačně zásobovat obece. Dále bude voda z VDJ Teplýšovice předávána do stávajícího vodojemu Tatouňovice, který slouží pro zásobování dalších obcí. Na přiváděcím řadu „C“ z vodojemu Teplýšovice bude v obci Čeňovice osazena automatická tlaková stanice (ATS), která zajistí dopravu vody a zároveň umožní plnění stávajících vodojemů. Součástí projektu je vybudování rozváděcích řadů v obcích a místních částech.