Výstavba 43,57 km dlouhého skupinového vodovodu CHOPOS pro svazek dvanácti obcí v okrese Benešov. Součástí stavby je 670 vodovodních přípojek a jejich veřejných částí k nemovitostem včetně objektu zemního vodojemu o objemu 600 m3.

Zdrojem vodovodu je štolový přivaděč z vodárenské nádrže Želivka. V prostoru jeho šikmé úpadnice se umístí sestava dvou ponorných čerpadel pro střídavý provoz. Odtud se voda bude čerpat do hlavního vodojemu skupinového vodovodu v Teplýšovicích. Jedná se o dvoukomorový zemní vodojem monolitické konstrukce o zásobním objemu 600 m3. Tento vodojem bude gravitačně zásobovat pitnou vodou okolní obce, a to částečně i s podporou automatické tlakové stanice umístěné v obci Čeňovice. Voda z vodojemu bude současně předávána do stávajícího vodojemu v obci Tatouňovice. Po dokončení stavby získá přístup ke kvalitní pitné vodě cca 2 400 obyvatel v této oblasti.

POHL cz zde realizuje propojovací a rozvodné řady v obcích Teplýšovice, Tatouňovice, Křešice a Vlkov, výstavbu vodojemu v Teplýšovicích a čerpací stanice v Křešicích včetně napojení do úpadnice a štolového přivaděče z nádrže Želivka a stavební úpravy a propojení stávajícího vodojemu v Tatouňovicích.

Výstavba 43,57 km dlouhého skupinového vodovodu CHOPOS pro svazek dvanácti obcí v okrese Benešov. Součástí stavby je 670 vodovodních přípojek a jejich veřejných částí k nemovitostem včetně objektu zemního vodojemu o objemu 600 m3. Zdrojem vodovodu je štolový přivaděč z vodárenské nádrže Želivka. V prostoru jeho šikmé úpadnice se umístí sestava dvou ponorných čerpadel pro střídavý provoz. Odtud se voda bude čerpat do hlavního vodojemu skupinového vodovodu v Teplýšovicích. Jedná se o dvoukomorový zemní vodojem monolitické konstrukce o zásobním objemu 600 m3. Tento vodojem bude gravitačně zásobovat pitnou vodou okolní obce, a to částečně i s podporou automatické tlakové stanice umístěné v obci Čeňovice. Voda z vodojemu bude současně předávána do stávajícího vodojemu v obci Tatouňovice. Po dokončení stavby získá přístup ke kvalitní pitné vodě cca 2 400 obyvatel v této oblasti. POHL cz zde realizuje propojovací a rozvodné řady v obcích Teplýšovice, Tatouňovice, Křešice a Vlkov, výstavbu vodojemu v Teplýšovicích a čerpací stanice v Křešicích včetně napojení do úpadnice a štolového přivaděče z nádrže Želivka a stavební úpravy a propojení stávajícího vodojemu v Tatouňovicích.