Projekt vodovodu Seletice je prováděn ve sdružení se společností VPK Suchý. Společnost POHL cz provádí část vodovodního přivaděče v délce 1 550 m včetně napojovací armaturní šachty na stávající vodovodní přivaděč. Dále provádíme část vodovodního vedení v obci v celkové délce 1 458 m včetně armaturních sestav kalníků, vzdušníků a sekčních šoupat na řadech. Pokládka vodovodního potrubí je řešena řízenými protlaky. Součástí stavby jsou také navrtávací pasy a šoupátka pro domovní přípojky. Pro obec Seletice realizujeme nad rámec projektu také 76 domovních přípojek.

Projekt vodovodu Seletice je prováděn ve sdružení se společností VPK Suchý. Společnost POHL cz provádí část vodovodního přivaděče v délce 1 550 m včetně napojovací armaturní šachty na stávající vodovodní přivaděč. Dále provádíme část vodovodního vedení v obci v celkové délce 1 458 m včetně armaturních sestav kalníků, vzdušníků a sekčních šoupat na řadech. Pokládka vodovodního potrubí je řešena řízenými protlaky. Součástí stavby jsou také navrtávací pasy a šoupátka pro domovní přípojky. Pro obec Seletice realizujeme nad rámec projektu také 76 domovních přípojek.