Zebra Spolchemie
16.5.2022
Rekonstrukce a úpravy na vodním toku DVT Andělice – Pocinovice
16.5.2022

Obec Seletice

Dokončení: 2022


Projekt vodovodu Seletice je prováděn ve sdružení se společností VPK Suchý. Společnost POHL cz provádí část vodovodního přivaděče v délce 1 550 m včetně napojovací armaturní šachty na stávající vodovodní přivaděč. Dále provádíme část vodovodního vedení v obci v celkové délce 1 458 m včetně armaturních sestav kalníků, vzdušníků a sekčních šoupat na řadech. Pokládka vodovodního potrubí je řešena řízenými protlaky. Součástí stavby jsou také navrtávací pasy a šoupátka pro domovní přípojky. Pro obec Seletice realizujeme nad rámec projektu také 76 domovních přípojek.