Rekonstrukce vnitřních prostor Rezidence v Královské zahradě, která zahrnuje rozebrání skladeb podlah pro instalaci podlahového topení, odstranění starých výmaleb, vybourání aktuálních obkladů a dlažeb, demontáž zařizovacích předmětů a nevyužívaných rozvodů inženýrských sítí.

Je navržena modernizace rozvodů inženýrských sítí a technologie bazénu. Budou provedeny dispoziční úpravy v kuchyňském a relaxačním zázemí, úpravy dispozice v patře, opravy omítek, nové obklady a dlažby, osazení nových zařizovacích předmětů, položení nových nášlapných vrstev, nová výmalba stropů a stěn. Nově budou provedeny dva pokoje v podkroví ve východním křídle.

Rekonstrukce vnitřních prostor Rezidence v Královské zahradě, která zahrnuje rozebrání skladeb podlah pro instalaci podlahového topení, odstranění starých výmaleb, vybourání aktuálních obkladů a dlažeb, demontáž zařizovacích předmětů a nevyužívaných rozvodů inženýrských sítí. Je navržena modernizace rozvodů inženýrských sítí a technologie bazénu. Budou provedeny dispoziční úpravy v kuchyňském a relaxačním zázemí, úpravy dispozice v patře, opravy omítek, nové obklady a dlažby, osazení nových zařizovacích předmětů, položení nových nášlapných vrstev, nová výmalba stropů a stěn. Nově budou provedeny dva pokoje v podkroví ve východním křídle.