Rekonstrukce technologické a stavební části redukční stanice Poruba
13.10.2021
Městská sportovní hala Krašovská
24.3.2021

REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍV ODŠTĚPNÉM ZÁVODĚ FIRMY POHL CZ, A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na realizaci opatření vedoucích ke snížení aktuální energetické náročnosti v provozovně společnosti POHL CZ, .a.s. Projekt reaguje
na potřebu snížení spotřeb tepelné a elektrické energie v souvislosti s provozem v Opavě – Kateřinkách.

Zahájení:        1/2021

Ukončení:       12/2021

Náklady:         25 mil. Kč