Rekonstrukce technologické a stavební části redukční stanice Poruba

Intenzifikace ČOV Bílovec
2.11.2021
Rekonstrukce sídla závodu Opava
25.8.2021

V rámci projektu rekonstrukce technologické části redukční stanice stanice Poruba byla provedena zazdívka rampy, výměna oken, výměna části armaturního potrubí, nová elektroinstalace, telemetrie a nátěr fasády.