V rámci rekonstrukce technologické části redukční stanice stanice Poruba byla provedena zazdívka rampy, výměna oken, výměna části armaturního potrubí, nová elektroinstalace, telemetrie a nátěr fasády.