Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská
11.10.2018
Rekonstrukce jízdárny zámku Kozel
10.7.2018

Objednatel: Univerzita Karlova, FTVS

Dokončení: 2019


Předmětem zakázky bylo provedení rekonstrukce bývalého přednáškového sálu a jeho přestavba na víceúčelový univerzální sál, který nyní slouží hlavně jako základní tělocvična s možností pořádání přednášek a konferencí a stavebně oddělený sál pro úpolové sporty.

Nově zrekonstruované prostory jsou napojeny na stávající technickou infrastrukturu v objektu (voda, kanalizace, elektro a topení).