V rámci rekonstrukce byl starý vodovod v ulici Dvorského z roku 1951 a část vodovodního řadu v ulici Polní od křižovatky Dvorského směr Opavská z roku 1931 nahrazen novým potrubím stejné světlosti . Nové potrubí řadu v ulici Dvorského bylo v křižovatce Polní napojeno na řad rekonstruovaný v roce 2009. Na opačném konci v křižovatce Vsetínská se řad napojil v místě stávající odbočky řadu z roku 1954. Rekonstrukce vodovodu v Dvorského ulici byla realizována položením potrubí do komunikace na lichou stranu ulice mezi obrubník a rekonstruovanou kanalizační stoku. Na rekonstruovaném řadu se osadilo 5 ks podzemních hydrantů. Součástí investice byla i rekonstrukce vodovodních přípojek. Na rekonstruovaném řadu byly také osazeny podzemní hydranty.

V rámci rekonstrukce byl starý vodovod v ulici Dvorského z roku 1951 a část vodovodního řadu v ulici Polní od křižovatky Dvorského směr Opavská z roku 1931 nahrazen novým potrubím stejné světlosti . Nové potrubí řadu v ulici Dvorského bylo v křižovatce Polní napojeno na řad rekonstruovaný v roce 2009. Na opačném konci v křižovatce Vsetínská se řad napojil v místě stávající odbočky řadu z roku 1954. Rekonstrukce vodovodu v Dvorského ulici byla realizována položením potrubí do komunikace na lichou stranu ulice mezi obrubník a rekonstruovanou kanalizační stoku. Na rekonstruovaném řadu se osadilo 5 ks podzemních hydrantů. Součástí investice byla i rekonstrukce vodovodních přípojek. Na rekonstruovaném řadu byly také osazeny podzemní hydranty.