Centrála TOPTRANS – Praha Hostivař
5.6.2017
Půdní vestavba a nástavba a stavební úpravy BD Pštrossova
8.3.2017

Objednatel: Statutární město Brno

Dokončení: 2018


V rámci rekonstrukce byl starý vodovod v ulici Dvorského z roku 1951 a část vodovodního řadu v ulici Polní od křižovatky Dvorského směr Opavská z roku 1931 nahrazen novým potrubím stejné světlosti .

Nové potrubí řadu v ulici Dvorského bylo v křižovatce Polní napojeno na řad rekonstruovaný v roce 2009. Na opačném konci v křižovatce Vsetínská se řad napojil v místě stávající odbočky řadu z roku 1954. Rekonstrukce vodovodu v Dvorského ulici byla realizována položením potrubí do komunikace na lichou stranu ulice mezi obrubník a rekonstruovanou kanalizační stoku. Na rekonstruovaném řadu se osadilo 5 ks podzemních hydrantů. Součástí investice byla i rekonstrukce vodovodních přípojek.

Na rekonstruovaném řadu byly také osadí podzemní hydranty. Stávající potrubí vodovodu se v rekonstruovaných úsecích ulic zrušilo.