Oprava, renovace a stavební úpravy kulturní památky. Stavební úpravy budou realizovány za účelem nového využití – bydlení pro seniory – dům s pečovatelskou službou. Součástí úprav interiéru je vytvoření malometrážních bytů ve dvou nadzemních podlažích, umístění centra osobní hygieny, společenských prostorů a lékařské ordinace.

Oprava, renovace a stavební úpravy kulturní památky. Stavební úpravy budou realizovány za účelem nového využití - bydlení pro seniory - dům s pečovatelskou službou. Součástí úprav interiéru je vytvoření malometrážních bytů ve dvou nadzemních podlažích, umístění centra osobní hygieny, společenských prostorů a lékařské ordinace.