BD Javorová čtvrť – obj. C
16.10.2018
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích
16.10.2018

Objednatel: Město Beroun

Dokončení: 2020


Přístavba ZŠ je objekt se třemi podlažími, a to se dvěma nadzemními podlažími a s jedním podzemním podlažím obdélníkového charakteru s plochou zelenou střechou.

Přístavba má železobetonový nosný systém vyplněný keramickými tvárnicemi a zateplené minerální izolací. Barevné řešení fasády odliší novou a stávající část objektu. Únikové schodiště jsou řešeny pláštěm z tahokovu. U stávajících objektů došlo k výměně starých oken a k zateplení fasády pomocí minerální tepelné izolace.

Stavba byla realizována ve spolupráci se společností METROSTAV a.s.