Přístavba ZŠ je objekt se třemi podlažími, a to se dvěma nadzemními podlažími a s jedním podzemním podlažím obdélníkového charakteru s plochou zelenou střechou. Přístavba má železobetonový nosný systém vyplněný keramickými tvárnicemi a zateplené minerální izolací. Barevné řešení fasády odliší novou a stávající část objektu. Únikové schodiště jsou řešeny pláštěm z tahokovu. U stávajících objektů došlo k výměně starých oken a k zateplení fasády pomocí minerální tepelné izolace.

Přístavba ZŠ je objekt se třemi podlažími, a to se dvěma nadzemními podlažími a s jedním podzemním podlažím obdélníkového charakteru s plochou zelenou střechou. Přístavba má železobetonový nosný systém vyplněný keramickými tvárnicemi a zateplené minerální izolací. Barevné řešení fasády odliší novou a stávající část objektu. Únikové schodiště jsou řešeny pláštěm z tahokovu. U stávajících objektů došlo k výměně starých oken a k zateplení fasády pomocí minerální tepelné izolace.