Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby
16.10.2018
Rekonstrukce kongresového sálu UK FTVS
5.9.2018

Objednatel: Městská část Praha 14

Dokončení: 2019


Přístavba základní školy je situovaná do dvora, bezprostředně navazuje na stávající budovu školy tak, aby tvořila jeden provozní celek. Celkově je objekt dělen na vyšší část, v níž je situována tělocvična, a nižší část přístavby s plochou střechou s extenzivní zelení. Vyšší část má střechu členěnou čtyřmi shedovými světlíky orientovanými severně.

Stávající objekt kotelny bude odstraněn. Díky tomu je možné vytvořit zcela nový bezbariérový vstup do areálu školy z východní strany s reprezentativním a bezpečným předprostorem navazující na chodník v ulici Šimanovská.