Přístavba základní školy bezprostředně navazuje na stávající budovu školy tak, aby tvořila jeden provozní celek. Celkově je objekt dělen na vyšší část, v níž je situována tělocvična, a nižší část přístavby s plochou střechou s extenzivní zelení. Přístavbou vznikl zcela nový bezbariérový vstup do areálu školy s reprezentativním a bezpečným předprostorem navazující na chodník v ulici Šimanovská.

Přístavba základní školy bezprostředně navazuje na stávající budovu školy tak, aby tvořila jeden provozní celek. Celkově je objekt dělen na vyšší část, v níž je situována tělocvična, a nižší část přístavby s plochou střechou s extenzivní zelení. Přístavbou vznikl zcela nový bezbariérový vstup do areálu školy s reprezentativním a bezpečným předprostorem navazující na chodník v ulici Šimanovská.